3.500.000đ
/tháng
 • Lưu lượng thông tin: Unlimited
 • Băng thông Internet: 1Gbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24h
Shop Now
2.500.000đ
/tháng
 • Lưu lượng thông tin: Unlimited
 • Băng thông Internet: 300Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24h
Shop Now
1.330.000đ
/tháng
 • Lưu lượng thông tin: Unlimited
 • Băng thông Internet: 200Mbps
 • Ổ cắm mạng: 1Gbps
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24h
Shop Now
990.000đ
/tháng
 • Lưu lượng thông tin: 3000GB
 • Băng thông Internet: 100Mbps
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24h
Shop Now